Slovník

Slovník

slovník pojmů z kalisteniky

Zkratky a významy slov ze světa kalisteniky i fitness, které by nemusely být hned jasné. Hodně slov je odvozených z angličtiny a použivají se v hovorové řeči.

POJEM VÝZNAM
ABS zkratka pro abdominal muscles - svaly břišní stěny zahrnující přímé, boční, příčné, šíkmé břišní svaly
ATROFIE úbytek buňek nebo zmenšení daného orgánu, např. u svalu - úbytek nebo zmenšení svalů - opak hypertrofie
BAR anglicky hrazda
CORE označuje střed těla zahrnující svaly trupu v oblasti beder, pánve, břicha, kyčlí a hlubokých svalů a bránice
DROP SET česky shazovací série, jde o série, kdy začneme težším cvikem/váhou a postupně snižujeme obtížnost, např: 10 shybů, 10 negativních shybů, 10 australských shybů
EXTENZE natažení - propnutí v kloubu
FLEXE ohnutí - ohyb v kloubu
FREESTYLE explozivní nebo jinak náročný druh cvíčení, kdy je potřeba velká síla pro provedení náročných prvků - často jako soutěžní disciplína ve street workoutu nebo exibiční vystoupení
FULL BODY celé tělo - např.: fullbody trénink je trénink na celé tělo
HYPERTROFIE nárust počtu buňek nebo zvětšení daného orgánu, např. u svalu - zvětšení svalů - opak atrofie
INTERVALOVÝ TRÉNINK trénink řízený časovým itervalem, předem se nastaví časové úseky pro dobu tréninku a odpočinku, po určitou dobu
IZOMETRIE také znamé jako statika - je to typ svalové práce, kdy tělo v jedné pozici pod tenzí po delší dobu (záleží na obtížnosti - může být i jen pár sekund), to vede k vyššímu napětí i práci. Příklady cviků: lehčí: L sit, stojka, spodní pozice kliku, plank; težší: back lever, front lever, planche
KRUHOVÝ TRÉNINK trénink u kterého se mění stanoviště a lidé se točí tzv. v kruhu a vystřídají se na každém stanovišti, často jako skupinový trénink a také může mít podobu intervalového tréninku
LATS zkratka pro široký zádový sval z latinského m. lattissimus dorsi
LEG DAY tréninkový den zaměřený na nohy a hýždě
PULL česky tah, často se odkazuje na skupinu tahových cviků
PUSH / PRESS česky tlak, často se odkazuje na skupinu tlakových cviků
REP repetion - počet opakování, které se cvičí na jeden zátah bez pauzy
REST / REST DAY volno nebo volný den bez tréninku, kdy by mělo tělo odpočívat a regenerovat
ROM zkratka pro Range Of Motion - rozsah pohybu např. kloubu nebo končetiny
SET série - např.: 10 opakování kliků a 3 série (sety)
SILOVÉ DÝCHÁNÍ způsob bráničního dýchání, kdy se klade důraz na vytvoření nitrobřišního tlaku a aktivní vytlačování vzduchu
SILOVÝ TRÉNINK při silovém tréninku se dbá na vysokou intenzitu cviku nebo zátěže (např. nejtěžší variantu shybu), kdy se provádí 1-5 opakování v serii (z toho důvodu, že je pro nás opravdu obtéžné cvik provést) a většími pauzami
STALKY malá bradýlka na kliky, stojky apod
SUPER SET série, kdy se v dané pracovní sérii dělá více cviků baz pauzy, např. 10 shybů a rovnou přejdu na 10 dipů a pak rovnou 20 kliků
TABATA intervalový trénink, jehož jedna jednotka trvá 4 minuty, celkově 8 sérií trvající 20s, pauza je 10s
TOT Time Under Tension - čas, kdy je sval pod tenzí (pod napětím), často důležitější než počet opakování
UPPER BODY horní část těla tj. hrudník, záda, ramena, paže
WEIGHTED zatížený - často použivaný pojem pro weighted trénink, kdy se dělají cviky s přidanou externí váhou pomocí vesty nebo pásu
pozice FULL pozice těla, kdy jsou nohy zcela natažené, proponuté a spojené k sobě
pozice STRADDLE pozice těla, kdy jsou nohy natažené a roztažené od sebe
pozice TUCK pozice těla, kdy jsou nohy pokrčené a zcela přitažená k tělu